A Kulturális Szemle, a kulturális, közművelődési szakma interdiszciplináris tudományos online folyóirata 10 éve biztosít lehetőséget a közművelődés témaköreiben a tudományos relevanciával bíró kutatások, tanulmányok, kötetek és konferenciák híreinek közzétételére. A folyóirat öt rovatban igyekszik a kultúra minden területéről munkákat bemutatni.

A Kulturális Szemle 2023. évi 2. száma, a már megszokott módon Dr. Juhász Erika főszerkesztő ajánlásával kezdődik, amelyben rövid összefoglalót olvashatunk a lapról, valamint a folyóirat aktuális számáról.

A lapszám Nemzetközi kitekintés rovatában Brînzan-Antal Cristina tanulmánya olvasható elsőként, amely az erdélyi szórványmagyar településeken működő civil szervezetek helyzetének feltérképezését mutatja be, a szórványmagyar közösségek kulturális értékeinek előmozdítása és megőrzése, valamint a fejlesztésekhez szükséges humánerőforrás feltérképezése céljából. Ezt követi Donka Attila írása, aki Grúzia vonatkozásában a vallási kulturális örökség szerepét vizsgálja a turizmus további fejlődése szempontjából. Majd Hermann Gusztáv Mihály a székelyudvarhelyi iskolai színjátszás kezdeteit mutatja be, amely a 18. századik nyúlik vissza az időben.

A Hazai tudományos műhelyben felsőoktatási intézmények oktatói és kulturális szakemberek tanulmányai kapnak helyet. Dorn Ernő tanulmánya a kulturális alapú gazdaságfejlesztés Tolna vármegyei helyzetére, lehetőségeire vonatkozó kutatást és annak eredményeit mutatja be. Fintor Gábor a Tokaj-hegyaljai Szüreti Napok rendezvény látogatói körében végzett összehasonlító felmérést, amely a 2022-es és 2023-as rendezvényen felvett kérdőíves adatgyűjtésre épül. Horváth Zoltán Richard Florida a kreatív osztály, valamint a kreatív város fogalmának megalkotójának eddig megjelent könyveit, valamint annak főbb kritikáit összegzi, valamint a magyar kreatív osztállyal foglalkozó eddigi kutatásokat vizsgálja. Hübner Andrea, Farkas Julianna és Benkei-Kovács Balázs tanulmányukban a Liebig ajándékkártyák jellemzőit, felemelkedését, kultúraközvetítő szerepét mutatják be kereskedelemtörténeti, reklámtörténeti, turizmustörténeti, de elsődlegesen művelődéstörténeti szempontból. Ponyi László írásában a közösségi művelődés hetvenes és nyolcvanas évekbeli reformtörekvéseit tárgyalja, majd a rendszerváltás időszakával, végül a 2012-től elinduló nagyszabású változásokkal a közművelődésben.

A folyóirat Junior kutatóműhely rovatában fiatal kutatók munkái, egyetemi szakdolgozatok eredményei kerülnek bemutatásra. Jelen lapszámban Kovács Rebeka és Márkus Edina hazai olvasásnépszerűsítő kezdeményezések áttekintéséről, valamint a POKET közösség elemző bemutatásáról olvasható.

A Könyvajánlat, recenzió rovatban D. Babos Zsuzsánna Képességek a sikeres mindennapokért című kötetről írt rövid bemutatást. A kötet a hazai felnőttképzés világában és a témában jártas szakemberek szakmai anyagait csokorba gyűjtve kívánja erősíteni a minőségi életvitelhez szükséges készségek fejlesztését, beleértve a médiaműveltséget, fogyasztói – és pénzügyi ismereteket, környezeti műveltséget, egészségügyi ismereteket, valamint az érzelmi műveltség alapjait.  Kuglics Gábor írásában a Tudástár a közösségi művelődésben kötetsorozat XI. kötetét ismerhetik meg az olvasók, amely a kulturális célú civil szervezetek szerepét, illetve a nonprofit szervezetek vezetését járja körül.

A Tudományos konferenciák hírei rovatban Juhász Erika és Szabó-Nagy Csilla a Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete (Hungarian Educational Research Association – HERA) 2023. május 26-27. között megrendezett konferenciájáról számol be, amelynek fő témája az „Az oktatás határdimenziói” volt. Bővebb információk a konferenciáról a http://hera.org.hu/ oldalon olvashatók.

A szerkesztők továbbra is várják a folyóirat következő számaiba a közművelődéshez, kultúrához kapcsolódó tudományos írásokat és kutatásokat a kulturalisszemle@nmi.hu e-mail címre. A publikálás feltételei az alábbi linken olvashatóak: https://kulturalisszemle.hu/szerzoinknek A folyóirat aktuális száma, illetve a korábbi lapszámok az alábbi linken találhatóak: https://www.kulturalisszemle.hu/archivum