Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top

A szakjainkon végzett hallgatók számtalan területen el tudnak helyezkedni az állami, piaci és civil szektorban egyaránt.

A kultúra területén a közművelődési, közgyűjteményi intézményeknél, színházaknál, rendezvényszervező cégeknél, államigazgatási feladatellátásban, a felnőttképzés különböző színterein (iskolarendszerű, iskolarendszeren kívüli képzések, munkahelyi képzések). Tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkakörök/ feladatokat látna el.

Együttműködnek a feladatukat érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban.

 

» Statisztikák (DPR)