Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top

2010 szeptemberétől elérhető Magyarországon a kultúra és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálást és a professzionális kultúraközvetítés támogatását célzó Kulturális mediáció MA egyetemi szak. A mester diplomát adó szak elvégzésével okleveles kulturális mediátor képzettség szerezhető.

A felsőoktatási intézmények várják mindazok jelentkezését, akik szeretnének megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek lenni a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. A képzés elvégzésével alkalmassá válhatnak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben és multikulturális közegben is a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti közvetítésre, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására.

A képzés jelenleg négy helyszínen érhető el:

 • Debreceni Egyetem, Debrecen
 • Pécsi tudományegyetem, Pécs
 • Széchenyi István Egyetem, Győr
 • Szegedi Tudományegyetem, Szeged

A képzésre a www.felvi.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni az ott megadott határidőig.

Nappali és levelező tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is indul a képzés.

A költségtérítés összege helyszínenként változó, átlagosan félévente 375.000 Ft, két részletben történő fizetési lehetőséget a legtöbb felsőoktatási intézményben lehet kérni.

A pontszámításához segítség: https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamito

A jelentkezés benyújtása előtt a jelentkező mindenképpen tanulmányozza a Felsőoktatási felvételi tájékoztatót (https://www.felvi.hu/felveteli/jelentkezes/felveteli_tajekoztato), amelyben megtalálható, hogy az adott mesterképzésre való jelentkezéshez milyen alapképzésben szerzett oklevél szükséges. Ha ez alapján nem rendelkezik teljes kreditértékű oklevéllel, úgy a megjelölt felsőoktatási intézménynél ún. előzetes kreditelismerési eljárást kell kezdeményeznie. Ennek eredményessége esetén az erről szóló kreditelismerési határozatot a felvételi eljárás során kell benyújtani. A további tudnivalók megtalálhatók az Előzményként elfogadott szakok, kreditelismerés c. fejezetben.

Mesterképzésben legfeljebb 120 pont szerezhető, mely tartalmazza a többletpontokat is.

Azon jelentkezők, akik esélyegyenlőség jogcímen többletpontra jogosultak, azok számára jogcímenként (hátrányos helyzet, fogyatékosság, valamint gyermekgondozás jogcímek) külön-külön kell meghatározni a maximálisan kapható pontokat, és az összes jogcímet figyelembe véve – az esélyegyenlőségben részesítendők többletpontja – nem lehet több 10 pontnál, és nem lehet kevesebb 1 pontnál.

Az egyes többletpontok jogcímeit, mértékét, megállapításának rendjét a felsőoktatási intézmények határozzák meg, azzal a megkötéssel, hogy esélyegyenlőség jogcímen kötelesek többletpontot adni.

A fentiek alapján felsőoktatási intézményenként és meghirdetett képzésenként külön-külön találhatók meg, hogy az adott felsőoktatási intézmény milyen esetekben számít többletpontot. Ez az Egyetemek, főiskolák oldalain, az egyes képzéseknél található meg.

Képzési idő: 4 félév
Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 120 kredit
A mesterképzési szak célja:

A képzés célja kulturális mediátorok képzése, akik megszerzett nevelés- és kultúratudományi, pszichológiai, társadalomtudományi ismereteik birtokában képesek a szociokulturális társadalmi folyamatok elemzésére, a szükségletek felmérésére, elemzésére, a megjelent igények megjelenítésére, a kultúra tartalma, a kultúra alkotói és a különböző társadalmi csoportok közötti mediálásra, professzionális kultúraközvetítésre. Alkalmasak a különböző településeken, hazai és nemzetközi közösségekben és multikulturális közegben is a kulturális igények alapján a művelődési lehetőségek fejlesztésére, eltérő kultúrák közötti közvetítésre, kulturális projektek tervezési, szervezési, üzemeltetési és ellenőrzési feladatainak ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

 

A mesterképzés jellemzői

Összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 • a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)
 • a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 10 kredit;
 • a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit;

Szakmai jellemzők

A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

Összesen 100 kredit az alábbiak szerint:

 • kulturális fogalmi, intézményi és tevékenységi rendszer 16-25 kredit;
 • kultúraközvetítés 10-15 kredit;
 • kulturális menedzsment 22-30 kredit;
 • kulturális mediáció módszertana 16-25 kredit;
 • minőségmenedzsment 8-12 kredit;
 • kultúrakutatás 8-13 kredit.

Idegennyelvi követelmény

A mesterfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

A szakmai gyakorlat követelményei

A szakmai gyakorlat a kiscsoportos tantervi gyakorlaton túl a 3. vagy 4. félév során egy alkalommal kulturális intézményben vagy szervezetben teljesítendő négy hetes, 160 óra időtartamú, képzési időszakhoz kapcsolódó (a nyári szünet időtartamára is kiterjeszthető) gyakorlat.

A szakmai gyakorlati helyet a felsőoktatási intézmény jelöli ki a hallgatóval egyeztetve. A gyakorlati helyszínek lehetnek: közművelődési intézmények, múzeumok, könyvtárak, kulturális intézmények és szervezetek, valamint bármely települési önkormányzat, egyházi, nonprofit és civil szervezet, amennyiben kulturális tevékenységet is folytat, és amelyekkel a szakmai gyakorlatra a felsőoktatási intézmény megállapodást kötött, továbbá a szakmai gyakorló hely rendelkezik a szakmai gyakorlat szakszerű irányításához szükséges felkészültségű gyakorlatvezetővel.

 

További információkérés, kérdések esetén kereshető az Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. Szakmafejlesztési Igazgatósága a szakmafejlesztes@nmi.hu email címen.