Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top

A felnőttképzés elméletében jártas, gyakorlati megoldásokra felkészült, innovációra fogékony tanárok képzése, akik a képzéshez kapcsolódó önfejlesztés révén az élethosszig való tanulás segítésében a közoktatás, a szakképzés és a felnőttoktatás bármely területen részt tudnak venni. A képzés felkészít a tanulmányok doktori képzésben történő folytatására.
egyre jelentősebb számban vesznek részt felnőttek a formális, nem formális és informális tanulási folyamatokban, feltétlen szükségesnek látszik, hogy a közoktatás és a felnőttoktatás átjárható legyen a pedagógusok alkalmazását illetően is.
Az andragógus tanári szakképzettség további tanárszakként vehető fel, elsősorban azoknak a hallgatóknak a professzionalizálására szolgál, akik egy vagy több más tanári szakképzettségüket felnőttképzésben is kívánják hasznosítani.
 
Képzési jellemzők: A képzési idő: 2–4 félév.