Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top
nye2

Az Intézet 2013 szeptemberében jött létre a Nyíregyházi Főiskola szervezeti megújulását követően az Alkalmazott Kommunikáció Intézet, a Nemzetközi Tanulmányok és a Politológiai Intézet integrációjával.
Ennek azonban korábbról nagy hagyományai vannak. Az intézetet alkotó tanszékek 1978 óta önálló szervezeti egységei a jogelőd Bessenyei György Tanárképző Főiskolának.
Az Intézet a Bologna-rendszerű felsőoktatás valamennyi szintjén képez hallgatókat. Az ide tartozó szakok között felsőoktatási szak-, alap- és mesterképzési szintek is megtalálhatóak. Szakjai nappali és levelező tagozaton is végezhetőek.

2017 szeptemberétől az Intézet az alábbi szakokért felelős:

Felsőoktatási szakképzés:
» kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés

Alapképzés:
» andragógia
» közösségszervezés
» kommunikáció és médiatudomány
» nemzetközi tanulmányok

Mesterképzés:
» andragógia
» nemzetközi tanulmányok