Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top

Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézmény szintek esetében azt irányítani.
Képesek a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkakörök/ feladatok ellátására. Képesek az együttműködésre feladatukat érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban.
A végzettek kellő mélységű elméleti és gyakorlati ismeretekkel, nyitottsággal és szakmájuk iránt elkötelezettséggel rendelkeznek a tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához.

2017 szeptemberétől indult el először a kultúra, közművelődés, ifjúságügy és felnőttképzés területén új, hiánypótló közösségszervezés BA egyetemi alapszak. A diplomát adó szak három válaszható szakiránnyal rendelkezik országosan: kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő. Ezek közül az egyes intézmények különböző szakirányi kínálatot biztosítanak.

A felsőoktatási intézmények várják mindazok jelentkezését, akik a kultúra terjesztése, közösségszervezés, közösségfejlesztés, rendezvények szervezése, kulturális tevékenységek végzése, ifjúsági közösségek és programok, ifjúságsegítés és/vagy a felnőttek képzésének szervezése, tréningek, képzések tartása iránt érdeklődők, szeretnének emberközeli, mozgalmas munkát, jó a kommunikációs képességük, nyitottak a másokkal történő együttműködésre.

A képzés jelenleg hét helyszínen érhető el (későbbiekben a képzést indító helyszínek száma várhatóan tovább bővül).

A képzést indító intézmények ABC sorrendben, választható szakirányaikkal:

Budapesti Gazdasági Egyetem Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest (kulturális közösségszervező, humánfejlesztő)
Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Debrecen (kulturális közösségszervező, humánfejlesztő)
Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest és Szombathely (humánfejlesztő, ifjúsági közösségszervező)
Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Pedagógiai Kar, Eger és Jászberény (kulturális közösségszervező, humánfejlesztő)
Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Kar, Budapest és Nagykőrös (ifjúsági közösségszervező)
Kodolányi János Egyetem, Székesfehérvár, Budapest és Orosháza (kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő)
Milton Friedman Egyetem, Budapest (kulturális közösségszervező, humánfejlesztő)
Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza (kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő)
Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar  (kulturális közösségszervező)
Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pécs és Szekszárd (kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő)
Széchenyi István Egyetem Apáczai Csere János Kar, Győr (kulturális közösségszervező, humánfejlesztő)
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged (kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő)

 

A képzésre a www.felvi.hu oldalon keresztül lehet jelentkezni az ott megadott határidőig.

Nappali tagozaton államilag finanszírozott és költségtérítéses formában is indul a képzés. A képzés munkanapokon (jellemzően hétfőtől csütörtökig), hetente 20-24 órában zajlik.

Levelező képzésben helyenként államilag finanszírozott és költségtérítéses formában, helyenként csak költségtérítéses formában indul a képzés. A képzés péntek-szombati napokon, jellemzően félévente összesen 9-12 napon zajlik.

A költségtérítés összege helyszínenként változó, átlagosan 250.000- 300.000 Ft, két részletben történő fizetési lehetőséget a legtöbb felsőoktatási intézményben lehet kérni.

A felvételi pontszám kiszámításához két érettségi tantárgyat kell választani az alábbiak közül: angol nyelv, biológia, francia nyelv, magyar nyelv és irodalom, matematika, német nyelv, orosz nyelv, társadalomismeret, történelem. (Az idegen nyelvek közül csak egy válaszható.)

A választott két tantárgy közül egy bármely vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni, a másik vizsgatárgyat elegendő középszinten is. Az emeltszinten teljesített érettségi tárgyakét plusz pontok járnak a felvételi pontszámítás során.

A pontszám kiszámításához segítség: https://www.felvi.hu/felveteli/pontszamitas

Amennyiben a jelentkező nem az érettségi évében jelentkezik, és nem rendelkezik emelt szintű érettségi vizsgával, akkor kétféle módon tudja ezt pótolni:

1. Jelentkezik emelt szintű érettségi vizsgára legalább egy tárgyból a fentiek közül. A jelentkezést február 15-ig teheti meg annál a középfokú intézménynél, ahol érettségizni kíván. Csak olyan tárgyból lehet emelt szintű érettségi vizsgát tenni, amelyből középszintű érettségit tett.

2. Jelentkezik felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára legalább egy tárgyból a fentiek közül. Ezt csak a 2005. előtt érettségizettek választhatják, akiknek annak idején még nem állt rendelkezésre a lehetőségük az emelt szintű érettségire. A jelentkezést február 15-ig teheti meg a felvételi jelentkezéssel együtt. A felsőoktatási felvételi szakmai vizsgára az első helyen megjelölt felsőoktatási intézményben kerül sor. Csak olyan tárgyból lehet emelt szintű érettségi vizsgát tenni, amelyből középszintű érettségit tett.

 

Ha valaki rendelkezik diplomával más területen, vagy a jelentkezés évének júniusában végez, akkor nem szükséges emelt szintű érettségivel rendelkeznie, hanem a diplomajegye alapján is számítható a felvételi pontja. (Ezt akkor érdemes választania, ha nincs emelt szintű érettségi vizsgája, vagy ha van, de kedvezőbb számára a diploma alapján járó pontszám).

A diplomából számított pontszámhoz mindenképpen szükséges a diploma átvétele legkésőbb a jelentkezés évében július 5-éig. (Ha pl. nyelvvizsga miatt nem vehette még át a diplomáját, akkor nem tudja a diplomajegye pontszámát beszámítani.)

A felsőfokú végzettséggel rendelkező jelentkezőket a kar – amennyiben alapképzésre, osztatlan képzésre vagy felsőoktatási szakképzésre jelentkeznek – az általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével (az emelt szintű érettségi követelménytől eltekintve) rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett felsőfokú oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont

4 (jó) minősítés esetén 360 pont

3 (közepes) minősítés esetén 320 pont

2 (elégséges) minősítés esetén 280 pont

Ezek mellett természetesen a nyelvvizsgák többlet pontszámként még megjelennek.

 

Közösségszervezés BA szak fő tanulmányi információi

Képzési idő: 6 félév

Az oklevélhez szükséges kreditek száma: 180 kredit

 

Az alapszak célja:

Az alapképzési szak célja kulturális, humán, közösségi alapú társadalom- és gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el tudják látni művelődési, egyházi, civil, vállalkozói és nonprofit szervezetek, állami vagy önkormányzati intézmények, integrált, többfunkciós szervezetek, intézmények működtetését, képesek helyi, közösségi szinten a művelődés, az ifjúság, a felnőttképzés társadalmi és gazdasági helyzetének fejlesztésével összefüggő állami feladatellátást megszervezni, meghatározott intézményszintek esetében azt irányítani.

Főbb tantárgyi modulok és tantárgyak:

1.Közös tantárgyi ismeretek a két szakiránynak

1.1. Általános kompetenciák: filozófiatörténet, pszichológia, kutatásmódszertan, szociológia, jogi ismeretek, általános menedzsment, szaknyelvi ismeretek

1.2. Művelődéselmélet és -történet, közművelődés: művelődésfilozófia, művelődéstörténet, kommunikációelmélet, kulturális antropológia, kultúraelmélet, kulturális jog, Európa-tanulmányok

1.3. Közösségi fejlesztés: közösségfejlesztés, lokális társadalomismeret, közösségi nevelés módszertana, közösségszervezés módszertana, közösségi művelődés módszertana

1.4. Kultúraközvetítés és ifjúsági kultúra: kultúraközvetítés, ifjúsági kultúra, szervezés- és vezetéselmélet, kultúraközvetítő intézmények, intézménylátogatás, szakmai gyakorlat (80 óra)

1.5. Ifjúsági- és humánfejlesztés, felnőttképzés: andragógiai ismeretek, emberi erőforrás fejlesztése, andragógiatörténet, egész életen át tartó tanulás színterei, nonprofit menedzsment, életpálya-tanácsadás

2.Szakirányos ismeretek

2.1. kulturális közösségszervező szakirány

2.1.1. Közművelődés és kultúraközvetítés: helyi társadalom fejlesztése, eseménymenedzsment, turizmus, szakterületi kutatások, felnőttképzés módszertana, felnőttképzés tervezése és szervezése, művészetek és kreatív ipar

2.1.2. Közösségi fejlesztés: közösségi fejlesztés és beavatkozás, projektmenedzsment és pályázatírás, marketing és PR, szociokulturális animáció, kompetencia alapú képességfejlesztés, szakmai gyakorlat (160 óra)

2.2. ifjúsági közösségszervező szakirány

2.2.1. Ifjúsági munka: ifjúság- és családszociológia, prevenció, az ifjúsági munka színterei, az ifjúsági munka módszerei, tanácsadási elmélet és technikák, szakterületi kutatások, speciális társadalmi csoportok és szubkultúrák

2.2.2. Ifjúságsegítés és közösségi nevelés: ifjúsági munka területei, projektmenedzsment és pályázatírás, marketing és PR, közösségi nevelés, kompetencia alapú képességfejlesztés, szakmai gyakorlat (160 óra)

2.3. humánfejlesztő szakirány

2.3.1. Felnőttképzés: Felnőttképzés az Európai Unióban, felnőttképzés módszertana, felnőttképzés jogi szabályozása, felnőttképzés tervezése és szervezése, felnőttképzés szakpolitikái, szakterületi kutatások

2.3.2. Humánfejlesztés: tanácsadási elmélet és technikák, projektmenedzsment és pályázatírás, marketing és PR, e-learning, kompetencia alapú képességfejlesztés, szakmai gyakorlat (160 óra)

A végzett közösségszervező szakember lehetőségei

Elhelyezkedés a választott szakirányt is figyelembe véve a közművelődés, kultúra, ifjúságügy, felnőttképzés számos területén lehetséges. A közösségszervező szakember a közösségi művelődés, az ifjúságsegítés és a humánfejlesztés területén, településeken, intézményekben, szervezetekben, közösségekben és a közösségi művelődés, az ifjúsági szolgáltatás, valamint a felnőttképzés különböző színterein közvetlen tervező, szervező, értékelő, irányító, illetve animátori, koordinátori munkaköröket, feladatokat lát el. Ebben a feladatkörében együttműködik a feladatát érintő intézményekkel, szervezetekkel, különösen a kultúra, a közoktatás-köznevelés, szociális ellátás, felnőttképzés, helyi gazdaságfejlesztés ágazataiban.

Szakmai továbbtanulás elsősorban az andragógia MA, az emberi erőforrás tanácsadó MA, a kulturális mediáció MA, a közösségi és civil tanulmányok MA, a neveléstudományi MA szakokon lehetséges. A szakmai végzettséget más MA szakok is beszámíthatják a továbbtanulás során. Erről bővebb információt a vonatkozó rendelet MA szakjainál levő leírások tartalmaznak (8/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet a felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet módosításáról).

Az MA szakok bármelyikének elvégzését követően a neveléstudományi Ph.D. (doktori) fokozat megszerzése felé is továbbléphetnek az érdeklődők.

További információk

További információkérés, kérdések esetén kereshető az Nemzeti Művelődési Intézet NKKft. Szakmafejlesztési Igazgatósága a  szakmafejlesztes@nmi.hu email címen.