Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top

A közösségi művelődés tanára szakot a tanári szakosok egy főszak mellé második szakként vehetik fel. A képzés elsődlegesen az iskolai közösségi művelődés és a tanórán kívüli tevékenységek (például tábor, szakkör, tehetséggondozás) megszervezésére vonatkozó tanári feladatok ellátására készít fel. Emellett a szakot elvégzők képesek lesznek kulturális pályázatok elkészítésére is, a középiskolákban pedig elsődleges feladataik közé tartozik az 50 órás közösségi szolgálat koordinálása is.

A képzés másodlagos célja, hogy a végzettek alkalmasak legyenek a helyi társadalomfejlesztő, kultúraközvetítői és közösségfejlesztői munkára, szakterületük egyes kutatási, tervezési és fejlesztési feladatainak ellátására, valamint felkészültek legyenek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

Az új szak elhelyezkedési lehetőségei között megjelennek a különféle közoktatási intézmények (pl.: általános iskola, középiskola, művészeti iskola, magániskola), ahol elsősorban a művelődéssel, kommunikációval, kultúrával, rendezvényekkel, szakkörökkel, iskolai szabadidős programokkal, valamint az 50 órás közösségi szolgálattal kapcsolatos feladatokat végezheti el az okleveles közösségi művelődés tanári végzettséggel rendelkező leendő munkavállaló.

Képzési idő: 10 félév.

Tájékoztató kozossegi_muvelodes_tanara_ppt_orszagos (1)