Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top

Az andragógia a felnőttneveléssel, -oktatással foglalkozó tudomány elnevezése. Az andragógusok a közművelődés területén, a felnőttképzésben vesznek részt; hogy pontosan milyen munkakörben, az az alapszakon választott specializációtól is függ. A képzés során a hallgatók neveléstudományi, jogi, közgazdasági, szociológiai ismeretekkel találkoznak, megismerik a felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit, a tanácsadás, konfliktuskezelés módszereit. A legfontosabbak a kultúratudománnyal és a felnőttképzéssel foglalkozó tárgyak. Előbbiek elméleti alapozást adnak, ilyenek a filozófiatörténet, kultúrfilozófia, kulturális antropológia, magyar, egyetemes művészettörténet. Utóbbiak részben az alaposabb társadalomismeretet segítik elő, mint például a szociológia, művelődés- és szabadidő-szociológia, részben a felnőttképzés elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazzák, mint a pedagógia és pszichológia.
Választható specializációk: felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező

Képzési idő: 6 félév

Továbbtanulás mesterképzésen: Andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, kulturális mediáció, közösségi és civil tanulmányok.