Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top

 

Az andragógia a felnőttneveléssel, -oktatással foglalkozó tudomány elnevezése. Az andragógusok a közművelődés területén, a felnőttképzésben vesznek részt; hogy pontosan milyen munkakörben, az az alapszakon választott specializációtól is függ. A képzés során a hallgatók neveléstudományi, jogi, közgazdasági, szociológiai ismeretekkel találkoznak, megismerik a felnőttek tanulásának, tanításának didaktikai elveit, a tanácsadás, konfliktuskezelés módszereit. A legfontosabbak a kultúratudománnyal és a felnőttképzéssel foglalkozó tárgyak. Előbbiek elméleti alapozást adnak, ilyenek a filozófiatörténet, kultúrfilozófia, kulturális antropológia, magyar, egyetemes művészettörténet. Utóbbiak részben az alaposabb társadalomismeretet segítik elő, mint például a szociológia, művelődés- és szabadidő-szociológia, részben a felnőttképzés elméleti és gyakorlati tudnivalóit tartalmazzák, mint a pedagógia és pszichológia.
Választható specializációk: felnőttképzési szervező, munkavállalási tanácsadó, művelődésszervező, személyügyi szervező
 
Képzési idő: 6 félév
 
Továbbtanulás mesterképzésen: Andragógia, emberi erőforrás tanácsadó, kulturális mediáció, közösségi és civil tanulmányok.

A képzés célja olyan andragógusok képzése, akik megszerzett társadalomtudományi ismereteik birtokában alkalmasak az európai közösséghez, a fejlett országokhoz való felzárkózás támogatására és a felnőttoktatás és képzés feltételeinek differenciált fejlesztésére. Ismerik a leghátrányosabb helyzetű rétegek és csoportok társadalmi beilleszkedésének problémakörét és képesek oktatási–képzési intézmény-, eszköz- és módszerfejlesztésére, valamint a tanulási lehetőségekhez való fizikai és virtuális hozzáférés támogatására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
 
Képzési idő: 4 félév
 
A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok:
Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: andragógia alapképzési szak, továbbá a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű művelődésszervező, személyügyi szervező, munkavállalási tanácsadó, egyetemi szintű művelődési és felnőttképzési menedzser, művelődésszervező, humánszervező szakok, illetve ezekkel megfeleltethető korábbi főiskolai, egyetemi szintű szakok (népművelés, közművelődési).