Népművelő - Közművelődési előadó - Művelődési és felnőttképzési menedzser - Művelődésszervező - Andragógia - Kulturális mediáció - Emberi erőforrás tanácsadó - Andragógus tanár - Játék- és szabadidőszervező tanár - Közösségi művelődés tanár - Közösségszervezés
Back to Top
szie

A Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar, a Jászberényi Magyar Királyi Állami Líceum és Tanítóképző Intézet jogutódjaként 1917 óta meghatározója a Jászság népoktatásának, nép- és közművelődésének, napjaink felnőttoktatásának. Az intézményben oktató pedagógusok, az általuk képzett tanítók, népművelők a történelmi idők szükségleteinek megfelelő szerepkörben közvetítették a kulturális értékeket, oktattak, neveltek, ismereteket terjesztettek, Gárdonyi szavaival a nemzet napszámosai voltak.
Számos tartalmi és strukturális változtatást követően 1939-ben Hóman Bálint oktatáspolitikájának szellemében jött létre a Magyar Királyi és Állami Líceum, amely 1948-ig fejtette ki tevékenységét. 1956-tól Jászberényi Felsőfokú Tanítóképző Intézetként, majd 1975-től Jászberényi Tanítóképző Főiskola néven vált ismertté. 2000-ben csatlakozott a kialakulóban lévő Szent István Egyetemhez, ahol Jászberényi Főiskolai Karként integrálódott az univerzitás struktúrájába. A 2016. július 1-én létrejövő Eszterházy Károly Egyetem Jászberényi Campusaként erősíti majd a pedagógusképzést.
Az intézmény 1975-ben főiskolai rangra való emelése a képzés korszerűsítésének folyamatában nagy lépést jelentett. A képzési feladat változatlan maradt, de az új képzési szerkezet kötelezővé tette az orosz, ének, rajz, testnevelés, technika, illetve a pedagógia, népművelés, könyvtár szakkollégiumok közül egy-egy választását. A népművelés és a könyvtári szakkollégiumi képzés bevezetése elősegítette a társadalmi közművelődési igények szolgálatát, az oktatás és a művelődés szorosabb kapcsolatát, s a későbbi tanító-népművelő, a tanító-könyvtáros, illetve a majdani önálló szakként megjelenő művelődésszervező és könyvtáros szakok, illetve az andragógia előfutára lett. 1990-től bevezetésre kerülő szakpárok (pl. a tanító-művelődésszervező) strukturális átalakítást sürgették, melynek eredményeként a 158/1994. (XI.17.) Korm. rendelet 4 évre emelte a képzés idejét. Ezt követte a szakok önállósodása, s a tanítóképzés mellett önálló szakként megjelenő szociálpedagógus, könyvtár, művelődésszervező, ezen belül is a néprajz, a kommunikátor és a felnőttoktatás-szervező specializáció.

szie2

Az andragógus képzés a rendszerváltáshoz kötődött. Az 1990-es évektől megjelent a munkanélküliség, amelynek kezelésére kezdetét vette egy munkaügyi szervezetrendszer kialakítása. A Munkaügyi Minisztérium 1992-ben pályázatot írt ki nemzetközi tapasztalatok alapján munkavállalási tanácsadók képzésére. A benyújtott tíz felsőoktatási pályázat közül a Gödöllői Agrártudományi Egyetem (a Szent István Egyetem jogelődje) Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara nyerte el (2004) a Munkavállalási tanácsadó szak szakalapításának a lehetőségét. A tanácsadáshoz kapcsolódó alkalmazott kutatások számos felsőoktatási intézményben felhasználásra kerültek. Ebben a kutatásban szakmai hátteret jelentett intézményünk, az akkori Jászberényi Tanítóképző Főiskola Közművelődési és Felnőttképzési Intézet keretei között egy évtizede folytatott Felnőttoktatás szervező specializáció, amelyet nappali és levelező tagozaton több mint kettőszáz hallgató végezte. További szakmai előzményként említhető intézményünknek a SZIE Nemzeti Felnőttképzési Intézettel közösen folytatott több kutatása és szakmai együttműködése. 2004-ben a JFK Közművelődési és Felnőttképzési Intézete az MTA Szociológiai Kutatóintézettel együttműködve egy országos vizsgálat keretében mérte fel és elemezte a felnőttképzéssel foglalkozó állami intézmények, civil szervezetek és vállalkozások szakemberekkel történő ellátását. A kutatás célja volt a „képzők képzése és továbbképzése” kormányrendelet előkészítése.
Ezen szakmai előzményeket követve 2006 szeptemberében indult el intézményünkben a négyéves művelődésszakot felváltva az Andragógia szak, az Andragógia és Társadalomelméleti Tanszék gondozásában. Három szakirányból választhattak hallgatóink: művelődésszervező, felnőttképzési szervező, személyügyi szervező. Szakirányú továbbképzéseink között jelenleg is megtalálható a Felnőttképzési és felnőttoktatási szervező szakirányú továbbképzési szak, illetve a Humánerőforrás szervező szakirányú továbbképzési szak, amely a művelődésszervező és andragógus szakokra épül.